Nov 21

11/22感恩之旅記者會 不指定

Posted by mhytwopera at 19:38 | 藝文訊息 | 評論(0) | 閱讀(2806) | |
冰you啊~~~~~號外號外!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

來自賴索托和馬拉威兩個國家的非洲小朋友


11/22下午2:00在糖廍文化園區藝文倉庫

將舉辦孫翠鳳小姐和非洲小朋友感恩之旅記者會

場內空間有限,歡迎有興趣的民眾盡早入場!!(免費)

註:藝文倉庫為市定古蹟,場內嚴禁吃檳榔,抽菸

----------------------------------------------------------------------------------

★★來 Facebook明華園粉絲團,可以看見更多明華園的報導!

分享: