Jun 22

《超炫白蛇》桌布分享 不指定

端午節到了,電腦也要應景換桌布
換《超炫白蛇》桌布,白娘娘保佑電腦乖乖不當機喔~
《超炫白蛇》桌布下載

點選適合您電腦螢幕規格的小圖後會出現大圖
將滑鼠移至大圖按右鍵將圖片另存新檔即可


1600*900

1920*1080

1024*768

----------------------------------------------------------------------------------

★★來 Facebook明華園粉絲團,可以看見更多明華園的報導!

分享: