Dec 15

非洲「乾兒子」來台 孫翠鳳親授歌仔戲 不指定

Posted by mhytwopera at 11:24 | 影片欣賞 | 評論(0) | 閱讀(3412) | |
西元2010年12月07日《中天新聞》

明華園當家小生孫翠鳳,事業有成愛心也不落人後,認養遠在非洲馬拉威的孤兒­,而且還教導他們說中文,而這些孩子們也因乾媽孫翠鳳的影響,對歌仔戲和中國功夫感到­興趣,打得有模有樣,25位馬拉威的小朋友日前飛到台灣與孫翠鳳相見歡,一開始就秀上­一段歌仔戲。

中天新聞片段

----------------------------------------------------------------------------------

★★來 Facebook明華園粉絲團,可以看見更多明華園的報導!

分享: